Szanowni Państwo, Pracownicy PGW Wody Polskie,

3 października 2018 r. podczas spotkania z dyrektorami RZGW poinformowałem, że podjąłem decyzję o przyznaniu nagród rocznych dla wszystkich pracowników Gospodarstwa. Natomiast od początku 2019 r. planujemy znaczące podwyżki wynagrodzeń.

Wrak barki Maristo zostanie usunięty przez Wody Polskie – poinformował Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas spotkania z dziennikarzami 4 października w pobliżu wraku w okolicy Mostu Łazienkowskiego w stolicy. Zniszczona jednostka nie tylko szpeci krajobraz Warszawy, z każdym miesiącem stanowi też coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa szlaku żeglugowego.

Zapraszamy przedstawicieli mediów na spotkanie prasowe na temat wraku barki Maristo zajmującej nielegalnie teren Skarbu Państwa. Konferencja odbędzie się 4 października, w czwartek, o godzinie 10.00 w Warszawie nad Wisłą, w okolicy Mostu Łazienkowskiego, na 510+700 km Wisły na lewym brzegu przy wraku barki. 

W konferencji wezmą udział Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk i Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Wydział Komunikacji Społecznej

„Rozwijamy żeglugę w Krakowie” to temat konferencji zorganizowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 29 września br. w Krakowie. Chodzi o zagospodarowanie, w bliskiej perspektywie czasowej, odcinka górnej Wisły między Krakowem a Oświęcimiem. Takie są oczekiwania mieszkańców, turystów i samorządów. O projektach i inwestycjach mówił Prezes Wód Polskich.

Udostępniamy opracowane przez Główny Inspektorat Sanitarny kompendium "Woda przeznaczona do spożycia". Zachęcamy do pobrania bezpłatnego materiału klikając w link zamieszczony pod tą informacją. Publikacja dotyczy bezpieczeństwa zdrowotnego wody w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Kompendium jest w głównej mierze dedykowane dostawcom wody przeznaczonej do spożycia, ale informacje w nim zawarte mogą okazać się przydatne również dla odbiorców tych usług. 

Pobierz kompendium "Woda przeznaczona do spożycia".

20 września 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z. 2018 r. poz. 1722), zwanej dalej ustawą o zmianie ustawy – Prawo wodne. Przedmiotowa regulacja wprowadziła nowe zasady zwrotu gminom utraconych korzyści z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Dodatkowe 48 km obwałowań przeciwpowodziowych Wisły i Sanu będzie chroniło przed powodzią mieszkańców m.in. Tarnobrzega i Stalowej Woli. O realizowanych przez Wody Polskie inwestycjach mówił w tych miastach prezes Przemysław Daca w niedzielę 30 września. Wody Polskie zorganizowały spotkanie dla mieszkańców połączone z piknikiem rodzinnym.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne:

  • Wodom Polskim w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb,
  • wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Przebudowa polderu Żelazna, długo wyczekiwana przez mieszkańców Opola inwestycja dla zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego już niebawem wejdzie w fazę realizacji. 24 września dyrektor regionalnego zarządu Wód Polskich w Gliwicach, Łukasz Lange spotkał się z członkiem zarządu województwa opolskiego Antonim Konopką w sprawie przekazania Wodom Polskim dokumentacji dotyczącej realizacji projektu.

Na rzece Pannie uruchomiono nowy jaz piętrzacy. Celem jego budowy była ochrona przed skutkami suszy oraz zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej regionu kujawsko-pomorskiego. Nowy jaz pozwoli na retencjonowanie wody w Jeziorze Mogileńskim i poprawi stan morfologiczny rzeki poprzez zastosowanie przepławki umożliwiającej migrację organizmów żywych.