W dniu 28 października 2016 roku Pani Iwona Koza, p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, podpisała Umowę Partnerską w celu wdrożenia Projektu INTERREG EUROPA CENTRALNA – PROLINE CE.

W ciągu najbliższych trzech lat, eksperci uczestniczący w projekcie INTERREG PROLINE-CE (Skuteczne Praktyki Użytkowania Gruntów Integrujące Ochronę Zasobów Wodnych, Ochronę Przeciwpowodziową i Łagodzenie Skutków Powodzi), skupią się na przygotowaniu ponadnarodowych wytycznych odnośnie skutecznej ochrony zasobów wody pitnej. Zamysł ten powinien zostać osiągnięty poprzez zrównoważone i odpowiedzialne zagospodarowanie gruntów oraz zarządzanie środkami i narzędziami, które mają na celu łagodzenie skutków, a docelowo redukcję powodzi i suszy, w ramach wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi. Nowo opracowane środki zostaną wdrożone i przetestowane w wyznaczonych obszarach pilotażowych.

Załączniki:

skan dokumentu PROLINE MEDIA release

skan dokumentu KZGW PROLINE newsletter