Rozpoczyna się dwudniowa narada dyrektorów wszystkich jednostek terenowych PGW Wody Polskie. Zgodnie z decyzją Prezesa Przemysława Dacy cyklicznie dwa razy w roku kierujący RZGW i Zarządami Zlewni z całego kraju spotykają się, by rozmawiać o najważniejszych sprawach związanych z gospodarką wodną i funkcjonowaniem Gospodarstwa.

W poniedziałek 19 listopada 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odbyło się spotkanie w sprawie wypracowania wspólnych rozwiązań w zakresie energetyki wodnej i zasad współpracy pomiędzy wytwórcami energii i administratorami budowli piętrzących.

Budowa ponad 0,5 km odcinka wału przeciwpowodziowego w Kiełczu dobiega końca. Inwestycja ta jest wyjątkowo ważna dla mieszkańców tych rejonów, gdyż jest kontynuacją budowy wałów przeciwpowodziowych po wielkiej powodzi, która przeszła przez Polskę w 1997 roku.

Mowa tu o zwiększeniu bezpieczeństwa powodziowego w rejonie byłego obozu nazistowskiego Auschwitz – Birkenau. Inwestycja zapewni również ochronę przeciwpowodziową terenów powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego. Wartość inwestycji szacowana jest na 80 mln zł.

W związku z publikacjami w mediach nt. negatywnej decyzji Wód Polskich w sprawie budowy drogi dojazdowej na terenie gminy Wadowice, publikujemy poniższą informację.

10 listopada w Zarządzie Zlewni w Augustowie odbyły się uroczystości Państwowego Gospodarstwa Wodnego z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Wody Polskie odsłoniły obelisk poświęcony pamięci inż. Antoniego Zygmunta Downarowicza.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu 7 listopada br. zorganizował konferencję pt. „Planowane działania inwestycyjne w Regionie Wodnym Warty”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza do Augustowa na wspólne uczczenie 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W programie odsłonięcie pamiątkowego obelisku poświęconego inż. Antoniemu Zygmuntowi Downarowiczowi oraz śpiewanie pieśni patriotycznych.

Regionalne zarządy gospodarki wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych.

Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych.

Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdują się poniżej: 

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 19-02-2019 godz. 11:00

Komunikat o sytuacji lodowej kraju z dnia 19-02-2019 godz. 11:00

W spotkaniu pod kierunkiem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza wzięli m.in. udział Przemysław Daca - Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” oraz Mariusz Gajda - Wiceprezes Zarządu ENERGA Wytwarzanie SA.

Na spotkaniu roboczym poświęconym przygotowaniu służb i administracji do funkcjonowania województwa w sezonie zimowym 2018/19 dodatkowo omówiono problem interwencyjnego zabezpieczenia progu stabilizującego dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Włocławku.